(1) Hackner,Oskar A (2015) - Wallace,Paul A (2194)
4NCL Division 3n Puma, Redworth Hall ENG (3.55), 12.01.2013



1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Bd3 c5 6.d5 0-0 7.Nge2 e6 8.0-0 Re8 9.Ng3 a6 10.a4 Nbd7 11.Bg5 Ne5 12.Be2 h6 13.Bd2 exd5 14.cxd5 c4 15.b3 cxb3 16.Qxb3 Nfd7 17.Be3 Qa5 18.Rac1 Nc5 19.Bxc5 dxc5 20.Kh1 Bd7 21.f4 c4 22.Qd1 Nd3 23.Bxd3 Bxc3 24.Bxc4 Bxa4 25.Qd3 Bg7 26.e5 b5 27.Ba2 b4 28.d6 Bd7 29.Ra1 Qb6 30.Bd5 Bc6 31.d7 Reb8 32.Ne4 Bxd5 33.Qxd5 Qe6 34.Qxe6 fxe6 35.Nc5 Kf7 36.Rfd1 Bf8 37.Rxa6 Rxa6 38.Nxa6 Rd8 39.Nb8 Rxb8 40.d8Q Rxd8 41.Rxd8 g5 42.g3 gxf4 43.gxf4 Bc5 44.Kg2 Be3 45.Kf3 Bc1 46.Rb8 Bd2 47.Ke4 Bc3 48.f5 exf5+ 49.Kxf5 Bd2 50.Rb7+ Kf8 51.e6 Bc3 52.Ke4 Bd2 53.Kd5 Ke8 54.h4 Be1 55.h5 Bd2 56.Ke5 Bc3+ 57.Kd6 1-0